Groei cafetariasector in eerste half jaar stabiel op ruim 11%

bestelzuil horeca, klanten vullen hun bestelling in

De groei van de Nederlandse cafetaria blijft tot en met juni van dit jaar op 11 procent, volgens verzamelde gegevens van NTF. Deze gegevens zijn gebaseerd op kassadata van 360 cafetaria's, die samen een aandeel van 20% hebben in de Nederlandse cafetariamarkt, zowel online als offline.

Maandelijks worden alle transacties van horecaplatform voor online bestellen, afrekenen en datagestuurd management geanalyseerd door Rien de Koning van More2Market. Deze analyse omvat de omzet, aantallen en volumes op productniveau voor de periode van januari 2023 tot en met juni 2023. Uit de gegevens blijkt dat de verkopen van cafetaria's in de eerste helft van dit jaar met 11,4% zijn gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Online en offline

Opvallend is dat de offline verkopen met 12% zijn toegenomen en de online verkopen met 10%. De groei van de offline verkopen was vooral hoog in de eerste 2 maanden, en na een sterke maand mei blijft ook juni met ruim 11% hoog. De online verkopen laten daarentegen sterke groei zien in de afgelopen 4 maanden, met een stijging van 15% in juni.

Prijsontwikkeling

De belangrijkste reden hiervoor is de prijsontwikkeling. Vooral friet, dat goed is voor 20% tot 25% van de totale omzet van een cafetaria, is gemiddeld met 18% in prijs gestegen per portie in de eerste helft van dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar lag de gemiddelde prijs voor een portie friet (klein tot groot) nog onder de 3 euro, maar nu is dat bijna 3,50 euro per portie.

10 procent hoger

Ook de prijzen van frikandellen, cola en hamburgers zijn gestegen, gemiddeld met zo'n 10%. Echter, als deze producten worden gecombineerd met friet, blijkt de gemiddelde prijsstijging ongeveer gelijk te zijn aan de omzetstijging. Dit suggereert dat het volume van cafetaria's vrijwel op hetzelfde niveau is gebleven.


Voor specifieke vragen over regio's of productgroepen, kan je contact opnemen met Rien via rien@more2market.nl.


Bron: More2Market/@FoodClicks

Contact