Bijna 10% groei in cafetariasector

Analyse – De cafetaria Nederland laat in de periode tot en met april een groei zien van bijna 10%. Dat groeicijfer is gebaseerd op kassadata van NTF, waar 360 cafetaria’s zijn aangesloten met een aandeel van 20% in de Nederlandse cafetariamarkt, van zowel de verkopen offline als online.

De data vanuit de NTF-systemen worden maandelijks door Rien de Koning van More2Market verwerkt en geanalyseerd. Vanuit deze informatiebron met alle transacties tot op product niveau blijkt dat de verkopen van deze cafetaria’s met 9,5% zijn gegroeid in de eerste vier maanden van dit jaar vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar.

Opvallend is dat offline met ruim 10% meer is toegenomen dan online met 7,5%. Voor offline is de groei vooral in de eerste twee maanden relatief hoog geweest, waar online juist de laatste twee maanden weer sterk aantrekt. Overigens wijkt het verkooppatroon online niet eens zo ver af van het offline patroon, met online een nog sterkere nadruk op de zaterdag en de zondag.

Net als in andere sectoren zijn ook de producten in de cafetaria’s duurder geworden. Per saldo kan gesteld worden dat de prijsontwikkeling op een 10% ligt, hoewel er nuanceverschillen zijn bij de verschillende productgroepen. Hieruit blijkt dat het cafetariavolume vrijwel stabiel is.

Voor specifiekere vragen per regio of over productgroepen: rien@more2markt.nrkt.nl.

Bron: More2Market.nl/@FoodClicks

Contact