Omzet cafetaria’s in maand oktober 2,4% lager

In oktober is de omzet met 2,4% teruggelopen ten opzichte van de omzet in september. Vooral de kassatransacties hebben hieraan bijgedragen met een daling van 5,6%, terwijl de online transacties weer zijn gegroeid met 7,3%.

Dit blijkt uit verzamelde gegevens via de kassadata van NTF, op basis van 360 cafetaria’s met een gezamenlijk aandeel van 20% in de Nederlandse cafetariamarkt, van zowel de verkopen offline als online. De cijfers geven aan dat de groei van januari tot en met oktober met 7,3% lager ligt dan de groei van januari tot en met september van 8,4%. Verder laten de gegevens zien dat vooral kassatransacties zijn teruggezakt van 7,7% naar 6,3%, waar de online transacties stabiel op een plus van 8,8% zijn blijven staan.

Alcoholische dranken en ijs verliezen positie

Friet, saus en snacks staan over de eerste 10 maanden van 2023 op 8,5%, hoger dan het totaal van 7,3% t/m oktober. Dranken en vooral alcoholische dranken blijven achter evenals tussendoortjes, met name ijs die allemaal blijven hangen op +2% tot +3%. Maaltijden doen het minstens net zo goed als friet, saus en snacks.


Binnen de friet, snacks en saus, zijn het vooral friet en snacks die de omzet vooruit helpen. Snacks blijven met een groei van 7% enigszins achter, en dit geldt nog sterker voor de hamburger, de frikadel en de kroket, allen met plus van 3% tot 4%.

Prijzen stijgen harder dan de omzet

Volumematig betekent de ontwikkeling een lichte min, omdat de prijzen gemiddeld harder omhoog gaan. En dit is ook de reden van een relatief betere omzetontwikkeling voor friet dan voor snacks omdat friet meer in prijs is verhoogd.

Thuisbezorging telt zwaarder

Voor de komende maanden (november t/m januari) wordt thuisbezorging relatief belangrijker in het omzetplaatje. Namelijk van gemiddeld max. 25% naar max. 30%. En daarmee komt de omzetdruk nog meer in het weekend te liggen omdat de omzet van thuisbezorging nog sterker op de vrijdag t/m de zondag leunt. Online wordt 64% van de omzet op deze 3 dagen gerealiseerd. Terwijl voor de kassa dit 58% is (voor friet, saus en snacks).

Verantwoording

Per maand worden alle transacties van het horecaplatform van NTF voor online bestellen, afrekenen en data gestuurd management, op productniveau in omzet, stuks en volume geanalyseerd door Rien de Koning van More2Market voor een constante groep van cafetaria’s. Het gaat daarbij om de verkopen van januari 2021 tot en met oktober 2023. 


Bron: More2Market

Contact