Privacyverklaring e-deliverer

Dit is de privacyverklaring van Next to Food B.V. voor de app 'e-deliverer'. 


Versie 16 mei 2024


 1. Next to Food B.V., hierna te noemen als NTF, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website & applicatie en verwerkt persoonsgegevens met in acht neming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NTF gebruikt de door u zelf verstrekte persoonsgegevens functioneel omdat u gebruik maakt van onze diensten en wij u zo goed en zo persoonlijk mogelijk van dienst willen zijn om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 2. NTF zal de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken conform de door u verstrekte toestemming. Bovendien worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk om haar doelen, waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren. NTF neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en zal uw recht op aanvraag van uw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen respecteren.

Doeleinden

NTF gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:


 1. Verwerking van Persoonsgegevens voor Accountregistratie: NTF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van bezorgers voor het registreren en beheren van accounts, inclusief contactgegevens.
 2. Bezorgingsinformatie: NTF verzamelt locatiegegevens van bezorgers tijdens hun dienst om de nauwkeurigheid en efficiëntie van bezorgingen te verbeteren en om klanten real-time updates te bieden over de status van de bestellingen.
 3. Communicatie: NTF kan contactgegevens van bezorgers gebruiken om belangrijke meldingen te versturen met betrekking tot hun account, bezorgingen of wijzigingen in de dienstverlening.
 4. Klantenondersteuning: NTF kan persoonsgegevens verwerken die worden verstrekt tijdens interacties met de klantenondersteuning, om hulp te bieden bij vragen, klachten of technische problemen.
 5. Verbetering van de Dienstverlening: NTF kan gegevens analyseren en gebruiken om de dienstverlening te verbeteren, waaronder het optimaliseren van bezorgroutes, het aanpassen van gebruikerservaringen en het aanbieden van gepersonaliseerde aanbevelingen.

Beveiliging

NTF zal zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens inspannen om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en/of enige andere vorm van onrechtmatige en/of ongewenste verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat ondanks NTF beveiligingsmaatregelen er toch misbruik van uw persoonsgegevens wordt gemaakt, neemt u dan direct contact op met: info@ntf.nl.

Gebruik door derden

NTF zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover zij ten behoeve van NTF zijn betrokken bij de realisatie van de hierboven en hierna genoemde doeleinden.

Rechten

Degene waarvan persoonsgegevens door NTF zijn verwerkt beschikken over een aantal rechten. Deze rechten betreffen onder meer:


 1. Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die NTF van u verzameld heeft;
 2. Het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 3. Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin NTF verplicht is uw persoonsgegevens te bewaren om aan de wet- en (fiscale) regelgeving te kunnen voldoen;
 4. Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 5. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens); en
 6. Het recht om de gegeven toestemming tot verwerking in te trekken (een en ander met inachtneming van het bepaalde in nummer 3).

Cookies

Cookies zijn computer(tekst)bestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de bezoeker en de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Dit tekstbestand wordt door een webbrowser bij het eerste bezoek aan onze app opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Het doel van cookies is om verschillende soorten informatie te onthouden en zorg te dragen voor een optimale technische werking van de app. Hierdoor kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op de app. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer, tablet of smartphone en de bezoeker kan ze zelf op ieder moment verwijderen of blokkeren via haar of zijn webbrowser. Dit kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de app. NTF maakt gebruik van 4 soorten cookies:


 1. Essentiële Cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de app. Ze kunnen worden gebruikt om gebruikerssessies te beheren, inlogstatus te behouden, en essentiële functionaliteiten van de app mogelijk te maken, zoals het plaatsen van bestellingen, het bijhouden van bezorgingen en het opslaan van voorkeuren.
 2. Analytische Cookies: Deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het gebruik van de app door bezorgers, zoals paginaweergaven, navigatiepatronen, en gebruikersinteracties. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de prestaties van de app, gebruikersgedrag te begrijpen en verbeteringen aan te brengen in de gebruikerservaring.
 3. Functionele Cookies: Deze cookies kunnen worden gebruikt om extra functionaliteiten toe te voegen aan de app, zoals het verbeteren van de gebruikerservaring door het aanpassen van de app aan de specifieke behoeften en voorkeuren van de bezorgers.
 4. Tracking Cookies: Via onze app worden tevens cookies geplaatst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezorgers de app gebruiken, alsmede om de app zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezorgers. De informatie die op deze manier wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bovendien wordt deze informatie uitsluitend gebruikt ten behoeve van NTF.

Cookies verwijderen

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw webbrowser. Ook op de navolgende website kunt u meer informatie over cookies vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen.

Internetsites van derden

Deze privacy- en cookiespolicy is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze app zijn verbonden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Wijzigingen privacy- en cookiespolicy

Deze privacy- en cookiepolicy is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2024. NTF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookiespolicy. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookiespolicy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Indien u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of ons privacy- en cookiespolicy, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@ntf.nl. Onze helpdesk helpt u dan verder.


Next to food B.V.

Brenkmanweg 8

4105DH Culemborg

KvK-nummer 30174434

Contact

Cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.

De noodzakelijke cookies en anonieme statistieken zijn altijd automatisch actief; als je op "accepteer alle cookies" klikt, accepteer je ook de optionele cookies. Wanneer je zelf wilt kiezen welke cookies je aanzet, klik je op “cookie instellingen”.

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van de site te kunnen laten draaien. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies verzamelen gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies maken het mogelijk om embeds van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. te tonen in artikelen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen en daarom kunnen deze cookies je surfgedrag op verschillende websites volgen.