Aandeel online orders in november naar bijna 30%

Waar gemiddeld over het jaar de online omzet voor cafetaria’s op 26% ligt, zien we nu dat in november dit aandeel afgerond al de 30% aantikt. Dit percentage is hoger dan november 2022 waar het percentage voor online omzet op 27,6% lag.

Dit blijkt uit verzamelde gegevens via de kassadata van NTF, op basis van 360 cafetaria’s met een gezamenlijk aandeel van 20% in de Nederlandse cafetariamarkt, van zowel de verkopen offline als online, waarover @FoodClicks maandelijk rapporteert.

De groei in online-omzet groeit maand na maand in 2023. Zelfs harder dan omzet vanuit de kassa van het cafetaria. Nu over de eerste 11 maanden van 2023 een 9,7% groei van online en een 5,5% van de kassa-omzet te zien is, signaleert Rien de Koning, die de cijfers analyseert, dat online stap voor stap steeds belangrijker wordt voor de omzet van het cafetaria.

Omzetplus met 6,6% onder inflatie

Het omzettotaal zit nu nog maar 6,6% boven vorig jaar, omdat november in totaal 3,3% lager ligt dan in 2022. Vanwege een prijsstijging van ruim 10% is er sprake van een daling in volume.

Frites is de aanjager van de omzet

Met overall een plus van 6,6% ligt frites met +9,5% duidelijk hoger en door het omzetaandeel van ruim 23% betekent dan ook dat dit duidelijke invloed heeft op de overall omzetstijging. Voor frites geldt echter wel dat de prijsverhoging nu 15% beloopt, zodat ook hier geen sprake is van een volumedaling.

Snacks plust wel

Snacks behoudt met een +6,1% haar positie binnen de totale omzet bij cafetaria’s, terwijl maaltijden (incl. componenten) met ruim 8% groei nu op een omzetaandeel van bijna 10% zitten.


Per maand worden alle transacties van het horecaplatform van NTF voor online bestellen, afrekenen en data gestuurd management, op productniveau in omzet, stuks en volume geanalyseerd door Rien de Koning van More2Market voor een constante groep van cafetaria’s. Het gaat daarbij om de verkopen van januari 2021 tot en met november 2023.

Contact