keurmerk betrouwbaar afrekensysteem

het hart van de onderneming

keurmerk betrouwbaar afrekensysteem

Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem

een kassa met een keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuiteit

Sinds 2012 werkt ntf samen met de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen om betere en betrouwbare kassasystemen te leveren. Een kassa die aan de normen van de Stichting voldoet krijgt het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. Het Keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit, maar ook zeker voor eerlijke concurrentie en daarmee een gelijk speelveld voor ondernemers. Een kassa met een Keurmerk biedt zekerheid op alle gebieden die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie en daarmee de netto winst van een organisatie. Het kassasysteem is het hart van de onderneming.

logo van het keurmerk betrouwbaar afrekensysteem

Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem

De Belastingdienst en andere betrokken (markt)partijen hechten bij hun toezicht waarde aan het Keurmerk. Maar dat is niet het enige argument om een kassa met een Keurmerk te kopen. Een kassa met een Keurmerk levert u als ondernemer zekerheid op alle gebieden die belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie. Het gebruik ervan levert direct tastbare financiële voordelen op en u kunt erop vertrouwen dat de zaken die écht belangrijk zijn voor een ondernemer goed geregeld zijn. Een Keurmerkkassa zorgt ervoor dat u werkt met gegevens die u kunt vertrouwen. Uw kassasysteem verbindt de processen aan de voor- en achterkant van uw onderneming. Inkoop, voorraadbeheer, logistiek en verkoop komen daar samen. Daardoor hebt u een beter inzicht in uw bedrijf en bedrijfsvoering en kunt u beslissingen beter onderbouwen. U merkt eventuele afwijkingen of onregelmatigheden, bijvoorbeeld door fraude, sneller op. Maar uw systeem zorgt ook dat u voldoet aan de wettelijk vastgestelde bewaarplicht van 7 jaar. Dit alles biedt zekerheid aan u als ondernemer maar ook aan uw personeel. Daarnaast kunt u sneller en makkelijker samen werken met uw boekhouder of accountant omdat de cijfers actueler en preciezer zijn. U hoeft zich minder zorgen te maken over eventuele controles door de Belastingdienst, omdat zij erop kunnen vertrouwen dat een onderneming met een Keurmerkkassa aan bepaalde regels voldoet en zij deze onderneming dus gemakkelijker, beter en sneller kunnen controleren.

waarop wordt een Betrouwbaar Afrekensysteem gecontroleerd?

Een Betrouwbaar Afrekensysteem registreert alle handelingen en ‘gebeurtenissen’. Bijzondere handelingen zoals kortingen, retouren, afgebroken transacties, onttrekkingen en trainingen moeten als zodanig gekenmerkt worden. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of de in werkelijkheid verrichte transacties ook juist, volledig en tijdig geregistreerd en afgerekend zijn.

  • Afrekensystemen mogen geen functionaliteiten bevatten die de integriteit van de registratie doorbreken.
  • Registraties moeten ‘blijvend’ bewaard worden. De gegevens van transacties, gebeurtenissen, permanente en semi-permanente gegevens worden volgens de bewaarplicht bewaard voor een periode van tenminste 7 jaar.
  • Rapportages moeten een betrouwbaar en inzichtelijk beeld geven van de in het systeem geregistreerde gegevens.